NišJS Meetup 4 - Async i Extreme Performance JS

Četvrti NišJS meetup, posle duge letnje pauze, je uspešno prošao! Čuli smo dva vrlo interesantna predavanja na meetup-u koji se održao u StartUp Centru na Elektronskom Fakultetu, gde se okupilo 80-tak ljudi. Oba predavanja je održao Miloš Žikić iz kompanije Frame, koja je i bila sponzor ovog meetup-a.

NišJS meetup 4

Async approaches: Promises VS Callbacks

NišJS talk

Slajdovi Video

Žile je na prvom predavanju pričao o sinhronom i asinhronom toku programa. Poseban fokus je bio na callback hell-u, odnosno, kako ga izbegnuti. Tu, na scenu nastupaju Promise-i. Čuli smo da je Promise samo wrapper oko asinhronih operacija i videli na koji način sekvencijalnim chainovanjem Promise-a izbegavamo callback hell. Takođe smo videli i ES7 način kontrole asinhronog toka sa async / await pattern-om koji čini da se naš asinhroni tok programa ponaša i izgleda kao sinhroni.

Extreme JS Performance

NišJS talk

Posle pauze za kafu Žile je nastavio sa drugim predavanjem. Videli smo da je JavaScript kao jezik izuzetno brz ali da ima i neke nedostatke kada se suoči sa nekim problemima za čije rešavanje nije predviđen (sve osim validacije forme). Videli smo hackove za poboljšanje performansi samog JS-a ali i performanse različitih pristupa poput ASM.js, PNaCl-a i UPW-a. Na kraju naravno smo videli i kako Žiletov tim u Frame-u to radi sa WebAssembly-em - kako od C++-a kroz Emscripten i LLVM dobiti duplo brži JS. Nažalost za ovo predavanje nemamo slajdove zbog NDA ali slobodno cimajte Žileta i Google koji imaju neograničene resurse.

Vidimo se uskoro!