NišJS Meetup 3 - Smart TV aplikacije i Node JS Mikroservisi

Treći NišJS meetup je protekao uz jako zanimljive teme, u Deli prostoru, gde se okupilo oko 60 ljudi. Predavanja su održali Mario Petrović i Mladen Stojanović. Sponzor ovog meetup-a je bila kompanija Atomia.

People at NišJS meetup 3

Angular & Smart TV - In Action

Mario Petrović talking about SmartTV apps

Slajdovi

Mario Petrović nam je pričao o Tizen Smart TV platofmi i podelio svoja iskustva u pravljenju aplikacija za pametne televizore korišćenjem HTML, CSS i JS tehnologija. Upoznali smo se sa API-jem Tizen platforme i načinom na koji nam pruža pristup funkcionalnostima uređaja kroz korišćenje JavaScript-a. Mario nam je ispričao i o svojim iskustvima u korišćenju Angular 1 framework-a pri izradi aplikacija za SmartTV i podelio najveće izazove sa kojima se sretao u tome.

Real World Node JS Micro-Service Architecture

Mladen Stojanović talking about Node JS Microservices

Slajdovi

U ovom jako korisnom predavanju Mladen nam je dao uvid u realnu mikroservisnu arhitekturu u NodeJS-u. Videli smo kako je kroz kreiranje platforme Dooer Mladen sa svojim timom prešao sa monolitne na arhitekturu mikroservisa, kao i teškoće sa kojima su se sretali i vrednost koju su time dobili. Takođe, u demo-u smo mogli videti kako izgleda proces generisanja dokumentacije iz koda koji su razvili. Naučili smo koje alate možemo koristiti pri građenju jedne ovakve aplikacije - Mladen je naročito istakao alate kompanije HashiCorp.

Vidimo se na nekom sledećem meetup-u!